MEVACS S30/30

MEVACS S30/30

Kombinovaná odsávacia a plniaca jednotka pre endoskopiu obsahuje v jednom prístroji odsávací a plniaci systém. Odsávacia a plniaca (tlaková) časť pracujú nezávisle a ovládajú sa regulačnými ventilmi. Odsávacia a plniaca časť môžu byť vybavené nádobami rôznych veľkostí.

 

 

 

 

Podtlak: -80 kPa / -600 mmHg (80% vákua)

Sací výkon vývevy: 32 L / min

Tlak: +55 kPa / +415 mmHg (max. +120 kPa / +900 mmHg)

Výkon plnenia (tlaku): 36 L / min