STERIMAT PLUS

Parný sterilizátor STERIMAT PLUSParný sterilizátor STERIMAT® PLUS s objemom komory 25 litov predstavuje úplne novú generáaciu malých parných sterilizátorov bez výnimky spĺňajúcích požiadavky technických noriem aj obsluhujúceho personálu. Sterilizátory STERIMAT® PLUS sú vhodné na sterilizovanie všetkých nástrojov, materiálov, textilu, gumy a plastov určených na sterilizovanie pOmocou pary v zdravotníctve, veterinárnej praxi a laboratóriách. Vďaka svojim malým rozmerom, špičkovej kvalite a mnohostrannému použitiu sú prístroje STERIMAT® PLUS vhodné na použitie najmä v oblasti stomatológie, kde sa požaduje špičková kvalita, rýchlosť, spoľahlivosť a najvyššia bezpečnosť sterilizovania.

Dvojprocesorový riadiaci systém (Master-Slave) a zdvojené čidlá tlaku a teploty tvoria oddelený systém riadenia a záznamu sterilizačných cyklov a poskytujú tak nazjvyššiu možnú bezpečnosť, presnú reguláciu a krátke časy šarží. Konštrukčné riešenie s tromi patentami a dizajn chránený priemyslovým vzorem (patentovaný systém regulácie generáce pary, patentovaný systém unikátneho hardvéru, patentovaná združená funkcia čerpadla).

Fotografie

Parný sterilizátor STERIMAt PLUS Parný sterilizátor STERIMAT PLUS sterimatplus_4 Parný sterilizátor STERIMAt PLUS

Základná charakteristika

 • malý parný sterilizátor
 • rýchly, výkonný, inteligentný, výnimočný
 • úsporný na miesto a spotrebu médií
 • frakčná viacnásobná evakuácia
 • automatické ovládanie dverí
 • dotyková obrazovka - najvyšší komfort ovládania a ucelené informácie o každej fáze prebiehajúceho procesu
 • možnosť pripojenia grafickej tlačiarne alebo PC za účelom vyhodnotenia, tlače a archivácie každého sterilizačného procesu (rozhranie RS 232)
 • krátke dodacie termíny

Technické parametre

 • Objem komory: 25 litrov
 • Rozsah teplôt: od 105 °C do 134 °C
 • Vlastný samostatný plnohodnotný generátor pary
 • Výkonná výveva - dokonalé sušenie
 • Dvojprocesorové riadenie (Master-Slave)
 • Dotyková obrazovké pre komfortné ovládanie
 • 10 používateľských programov
 • Oddelený systém riadenia a registrácie cyklu
 • Autonómna dodávka demineralizovanej vody pevne pripojená na vodovod
 • Oddelené zásobníky destilovanej a použitej vody
 • Umožňuje skúšky a overenie podľa ISO 17665-1:6

Sterilizačné programy

 • P1 Nezabalené nástroje - 134 °C/4 min
 • P2 Zabalené nástroje, zabalené materiály - 134 °C/7 min
 • P3 Textil, kontajnery, zabalené materiály s intenzívnym dosúšaním- 134 °C/7 min
 • P4 Guma, dutiny, zabalené výrobky zo skla, pryže a umelých hmôt – 121 °C/20 min
 • P5 Zabalené rýchlo – 134 °C/7 min (maximálna sádka 0,5 kg)
 • P6 Dutiny rýchlo – 121 °C/20 min (maximálna sádka 0,5 kg)
 • P7 Special – osobitý program s parametrami podľa želania zákazníka napr. ROZTOKY – s možnosťou zabudovania pohyblivého čidla PT 100
 • P8, P9 Bowie & Dick/HELIX test – test prenikania pary – 134 °C/3,5 min
 • P10 Test vákua – test vzduchotesnosti komory, dĺžka vyrovnávacej fázy 5 min, trvanie testu 10 min
 • P11 Servis - servisný program pre ľahkú kontrolu a údržbu