STERIMAT

Parný sterilizátor STERIMATParný sterilizátor STERIMAT® s objemom komory 20 litrov predstavuje úplne novú generáciu malých parných sterilizátorov bez výnimky spĺňajúcich požiadavky technických noriem aj obsluhujúceho personálu. Sterilizátory STERIMAT® sú vhodné na sterilizovanie všetkých nástrojov, materiálov, textilu, gumy a plastov určených na steriliáciu parou v humánnej medicíne, vo venerinárskej praxi i v laboratóriách. Vďaky svojím malým rozmerom, špičkovej kvalite a mnohostrannému použitiu sú prístroje STERIMAT® vhodné pre použitie na všetkých pracoviskách, kde je požadovaná špičková kvalita, rýchlosť, spoľahlivosť a najvyššia bezpečnosť sterilizácie.

Dvojprocesorový riadiaci systém (Master-Slave) a zdvojené čidlá tlaku a teploty tvoria oddelený systém riadenia a záznamu sterilizačných cyklov a poskytujú tak nazjvyššiu možnú bezpečnosť, presnú reguláciu a krátke časy šarží. Konštrukčné riešenie s tromi patentami a dizajn chránený priemyslovým vzorem (patentovaný systém regulácie generáce pary, patentovaný systém unikátneho hardvéru, patentovaná združená funkcia čerpadla).

Fotografie

Parný sterilizátor STERIMAT Parný sterilizátor STERIMAT Parný sterilizátor STERIMAT Parný sterilizátor STERIMAT

Základná charkateristika

 • malý parný sterilizátor
 • rýchly, výkonný, inteligentný, výnimočný
 • úsporný na miesto a spotrebu médií
 • frakčná viacnásobná evakuácia
 • automatické ovládanie dverí
 • dotyková obrazovka - najvyšší komfort ovládania a ucelené informácie o každej fáze prebiehajúceho procesu
 • možnosť pripojenia grafickej tlačiarne alebo PC za účelom vyhodnotenia, tlače a archivácie každého sterilizačného procesu (rozhranie RS 232)
 • krátke dodacie termíny

Technické parametre

 • Objem komory: 20 litrov
 • Rozsah teplôt: od 105 °C do 134 °C
 • Vlastný samostatný plnohodnotný generátor pary
 • Výkonná výveva - dokonalé sušenie
 • Dvojprocesorové riadenie (Master-Slave)
 • Dotyková obrazovké pre komfortné ovládanie
 • 10 používateľských programov
 • Oddelený systém riadenia a registrácie cyklu
 • Autonómna dodávka demineralizovanej vody pevne pripojená na vodovod
 • Oddelené zásobníky destilovanej a použitej vody
 • Umožňuje skúšky a overenie podľa ISO 17665-1:6

Sterilizačné programy

 • P1 Nezabalené nástroje - 134 °C/4 min
 • P2 Zabalené nástroje, zabalené materiály - 134 °C/7 min
 • P3 Textil, kontajnery, zabalené materiály s intenzívnym dosúšaním- 134 °C/7 min
 • P4 Guma, dutiny, zabalené výrobky zo skla, pryže a umelých hmôt – 121 °C/20 min
 • P5 Zabalené rýchlo – 134 °C/7 min (maximálna sádka 0,5 kg)
 • P6 Dutiny rýchlo – 121 °C/20 min (maximálna sádka 0,5 kg)
 • P7 Special – osobitý program s parametrami podľa želania zákazníka napr. ROZTOKY – s možnosťou zabudovania pohyblivého čidla PT 100
 • P8, P9 Bowie & Dick/HELIX test – test prenikania pary – 134 °C/3,5 min
 • P10 Test vákua – test vzduchotesnosti komory, dĺžka vyrovnávacej fázy 5 min, trvanie testu 10 min
 • P11 Servis - servisný program pre ľahkú kontrolu a údržbu