STERIDENT

Parný sterilizátor STERIDENTParný sterilizátor STERIDENT® s objemom komory 15 litov predstavuje úplne novú generáaciu malých parných sterilizátorov bez výnimky spĺňajúcích požiadavky technických noriem aj obsluhujúceho personálu. Sterilizátory STERIDENT® sú vhodné na sterilizovanie všetkých nástrojov, materiálov, textilu, gumy a plastov určených na sterilizovanie pomocou pary v zdravotníctve, veterinárnej praxi a laboratóriách. Vďaka svojim malým rozmerom, špičkovej kvalite a mnohostrannému použitiu sú prístroje STERIDENT® vhodné na použitie najmä v oblasti stomatológie, kde sa požaduje špičková kvalita, rýchlosť, spoľahlivosť a najvyššia bezpečnosť sterilizovania.

Dvojprocesorový riadiaci systém (Master-Slave) a zdvojené čidlá tlaku a teploty tvoria oddelený systém riadenia a záznamu sterilizačných cyklov a poskytujú tak nazjvyššiu možnú bezpečnosť, presnú reguláciu a krátke časy šarží. Konštrukčné riešenie s tromi patentami a dizajn chránený priemyslovým vzorem (patentovaný systém regulácie generáce pary, patentovaný systém unikátneho hardvéru, patentovaná združená funkcia čerpadla).

Fotografie

Parný sterilizátor STERIDENT Parný sterilizátor STERIDENT Parný sterilizátor STERIDENT Parný sterilizátor STERIDENT

Základná charakteristika

 • malý parný sterilizátor
 • rýchly, výkonný, inteligentný, výnimočný
 • úsporný na miesto a spotrebu médií
 • frakčná viacnásobná evakuácia
 • automatické ovládanie dverí
 • dotyková obrazovka - najvyšší komfort ovládania a ucelené informácie o každej fáze prebiehajúceho procesu
 • možnosť pripojenia grafickej tlačiarne alebo PC za účelom vyhodnotenia, tlače a archivácie každého sterilizačného procesu (rozhranie RS 232)
 • krátka dodacia lehota

Technické parametre

 • Objem komory: 15 litrov
 • Rozsah teplôt: od 105 °C do 134 °C
 • Vlastný samostatný plnohodnotný generátor pary
 • Výkonná výveva - dokonalé sušenie
 • Dvojprocesorové riadenie (Master-Slave)
 • Dotyková obrazovké pre komfortné ovládanie
 • 10 používateľských programov
 • Oddelený systém riadenia a registrácie cyklu
 • Autonómna dodávka demineralizovanej vody pevne pripojená na vodovod
 • Oddelené zásobníky destilovanej a použitej vody
 • Umožňuje skúšky a overenie podľa ISO 17665-1:6

Sterilizačné programy

 • P1 Nezabalené nástroje - 134 °C/4 min
 • P2 Zabalené nástroje, zabalené materiály - 134 °C/7 min
 • P3 Textil, kontajnery, zabalené materiály s intenzívnym dosúšaním- 134 °C/7 min
 • P4 Guma, dutiny, zabalené výrobky zo skla, pryže a umelých hmôt – 121 °C/20 min
 • P5 Zabalené rýchlo – 134 °C/7 min (maximálna sádka 0,5 kg)
 • P6 Dutiny rýchlo – 121 °C/20 min (maximálna sádka 0,5 kg)
 • P7 Special – osobitý program s parametrami podľa želania zákazníka napr. ROZTOKY – s možnosťou zabudovania pohyblivého čidla PT 100
 • P8, P9 Bowie & Dick/HELIX test – test prenikania pary – 134 °C/3,5 min
 • P10 Test vákua – test vzduchotesnosti komory, dĺžka vyrovnávacej fázy 5 min, trvanie testu 10 min
 • P11 Servis - servisný program pre ľahkú kontrolu a údržbu