Skydent E

je rtg film vyššej citlivosti (ISO trieda E) s vysokým kontrastom a nízkou zrnitosťou určený pre použitie v dentálnej diagnostike pre intraorálne snímkovanie. Film sa vyznačuje vysokou kvalitou obrazu a vynikajúcou rozlišovacou schopnosťou. Vyššia citlivosť filmu umožňuje zníženie dávky rtg žiarenia o 30%-50% v porovnaní s filmom triedy D.

Film je svetlotesne zabalený v plastovej obálke. Toto mäkké a hygienické balenie chráni pacienta, zlepšuje manipuláciu s  filmom a  umožňuje dezinfekciu bežnými dezinfekčnými prostriedkami.


Fotografie

skydent e Skydent E balenie

Technický list