Skydent D

je rtg film strednej citlivosti (ISO trieda D) s vysokým kontrastom a nízkou zrnitosťou určený pre použitie v dentálnej diagnostike pre intraorálne snímkovanie. Film sa vyznačuje vysokou kvalitou obrazu a vynikajúcou rozlišovacou schopnosťou.

Film je svetlotesne zabalený v plastovej obálke. Toto mäkké a hygienické balenie chráni pacienta, zlepšuje manipuláciu s  filmom a  umožňuje dezinfekciu bežnými dezinfekčnými prostriedkami.

 

Fotografie

skydent d Skydent D balenie

Technický list