VENAR Omega

VENAR OmegaAnestetický prístroj VENAR Omega predstavuje špičkové modulárne anestetické pracovisko pre podávanie inhalačnej „low-flow“ a „minimal-flow“ anestézie od novorodencov až po dospelých pacientov, vybavené kompletným monitorom Anemon s monitorovaním plynových parametrov a vitálnych funkcií pacienta, čím sa z neho stáva komplexne vybavené pracovisko.

Hlavné výhody

  • Možnosť uchytenia 2 odparovačov v jednej lište súčasne
  • Elektronické prietokomery s ihlovými ventilmi s jemnou kalibráciou, umožňujúcou presné dávkovanie plynov aj pri nízkych prietokoch, zobrazované na obrazovke monitora Anemon
  • Hypoxická ochrana zmesi plynov a meranie spotreby plynov O2 a N2O
  • Dýchací systém pre dospelých, pre deti a novorodencov s možnosťou použitia 3 veľkostí pohlcovačov CO2
  • eliminovanie vlhkosti v dýchacom okruhu zabezpečené elektrickým ohrevom a elektronicky riadeným preplachom meracieho systému
  • zabudovaný anestetický ventilátor so vstavaným zdrojom tlaku umožňuje objemovo a tlakovo riadenú ventiláciu s režimami CMV, PC, SIMV-PS, PS, Spont, Man
  • Grafické a numerické zobrazenie ventilačných parametrov vrátane kriviek a slučiek, spolu s monitorovaním parametrov mechaniky dýchania s možnosťou jej optimalizácie
  • Zabudovaný náhradný zdroj energie zabezpečí pri výpadku elektrickej siete bezproblémovú UVP
  • Sledovanie a kontrola koncentrácie O2 v dýchacom okruhu