VENAR Media

VENAR MediaAnestetický prístroj VENAR Media je určený pre podávanie inhalačnej anestézie pri nižších prietokoch čerstvých plynov pre deti a dospelých pacientov. Svojimi parametrami je predurčený pre všetky druhy štandardných chirurgických výkonov.

Hlavné výhody

  • Prístroj má v pneumatických rozvodoch zabudovanú hypoxickú ochranu – blokovanie prívodu N2O pri výpadku prívodu O2
  • Obsahuje elektronicky riadený anestetický ventilátor s možnosťou nastavenia ventilačných parametrov objemovo kontrolovaných a tlakovo limitovaných od objemu 10 ml pri frekvencii od 6 do 80 cyklov/min
  • Je vybavený elektronickým prietokomerom EFA s ochranou proti podaniu hypoxickej zmesi
  • Prístroj je vybavený elektronickým ventilometrom, ktorý zabezpečuje základné monitorovanie ventilačných parametrov ako je dychový objem, frekvencia dýchania a minútová ventilácia
  • Poskytuje možnosť zabudovania monitora Ecomon, alebo uchytenia monitorov vitálnych funkcií Chirana Icard, čím sa stáva kompletne vybaveným anestetickým pracoviskom
  • Zabudovaný náhradný zdroj energie zabezpečí pri výpadku elektrickej siete bezproblémovú UVP
    Spĺňa všetky atribúty hygieny i z hľadiska čistenia, sterilizácie a dezinfekcie, čistoty pracovného prostredia a ergonómie práce