VENAR Libera

VENAR LiberaAnestetický prístroj VENAR Libera predstavuje špičkové modulárne anestetické pracovisko pre podávanie inhalačnej „low-flow“ a „minimal-flow“ anestézie od novorodencov až po dospelých pacientov. Môže byť vybavený kompletným monitorom s plynovým modulom AGAS, čím sa z neho stáva komplexne vybavené pracovisko s monitorovaním ventilačných parametrov, plynových parametrov a vitálnych funkcií pacienta.

Hlavné výhody

  • Možnosť uchytenia 2 alebo 3 odparovačov na jednej lište súčasne
  • Elektronické prietokomery s ihlovými ventilmi, s jemnou kalibráciou umožňujúcou presné dávkovanie plynov aj pri nízkych prietokoch
  • Hypoxická ochrana zmesi plynov a meranie spotreby plynov O2 a N2O
    Dýchací systém pre dospelých, pre deti a novorodencov s možnosťou použitia 3 veľkostí pohlcovačov CO2
  • Eliminovanie vlhkosti v dýchacom okruhu zabezpečené elektrickým ohrevom a elektronicky riadeným preplachom meracieho systému
  • Zabudovaný anestetický ventilátor so vstavaným zdrojom tlaku umožňuje objemovo a tlakovo riadenú ventiláciu s režimami CMV, PC, SIMV-PS, PS, Spont, Man
  • Grafické a numerické zobrazenie ventilačných parametrov vrátane kriviek a slučiek, spolu s monitorovaním parametrov mechaniky dýchania s možnosťou jej optimalizácie
  • Zabudovaný náhradný zdroj energie zabezpečí pri výpadku elektrickej siete bezproblémovú UVP
  • Sledovanie a kontrola koncentrácie O2 v dýchacom okruhu