Mediprogress, F.R. Moskva

Spoločnosť MEDIPROGRESS, F.R. bola založená v roku 1998. Po krátkom čase získala meno seriózneho a spoľahlivého partnera na ruskom trhu a krajín SNŠ.

Základným cieľom spoločnosti MEDIPROGRESS FR je poskytovať svojim zákazníkom komplexné konzultačné, obchodné a technické služby v oblasti dodávok lekárskej technicky a zdravotníckeho zariadenia.