Chirana Progress, s.r.o. Piešťany

Poslanie a ciele firmy Chirana Progress, s.r.o.

Voda je prirodzenou súčasťou života človeka. Uhasí smäd, očistí, ochladí, alebo zohreje, pôsobí ako upokojujúci a masážny prostriedok. Jednoducho prináša zdravie. Voda je čistá a jednoduchá. Napriek tomu dokáže robiť zázraky. Využívame túto schopnosť vody a znásobujeme jej účinky tým, že vyrábame celú paletu výrobkov vodoliečby. Liečivé účinky vody poznali naši predkovia od nepamäti. V kombinácii s masážou sa intuitívne dokázali postarať o svoje zdravie. Masáž je jedna z najstarších a najjednoduchších foriem liečenia. Prinášať zdravie a radosť zo života aj s prispením výrobkov Chirany Progress je obsahom motta firmy "Cesta ku zdraviu a sviežosti".

Chirana Progress, s.r.o., založená v roku 1997 nadväzuje na 40 ročnú tradíciu výroby zdravotníckych zariadení v Pieštanoch a patrí do skupiny firiem Mediprogress Group, ktoré sa venujú výrobe zdravotníckej techniky a jej predaju. Od samého počiatku sa nosným programom stala výroba vodoliečebných zariadení, ktorá sa postupne rozširovala o nové výrobky aj z oblasti mechanoterapie a inhalácie.

Všetky výrobky sú navrhované s cieľom poskytnúť zákazníkom dokonalú funkčnosť, moderný dizajn, jednoduchosť ovládania a vysokú spoľahlivosť.

Je preto samozrejmé, že mimoriadnu pozornosť firma Chirana Progress venuje kvalite výroby. Systém riadenia kvality výroby je certifikovaný podla normy ISO 13485 , ktorá je určená pre zdravotnícke prostriedky. Všetky výrobky Chirany Progress splňajú kritétiá európskej direktívy a nesú značku CE. Vybrané výrobky prešli prísnou certifikáciou firmy 3ECB. To všetko je zárukou ich vysokej kvality, spoľahlivosti ako aj starostlivosti o zákazníka počnúc predpredajnými kozultáciami a popredajným servisom a úržbou končiac.

Cieľom celého kolektívu Chirany Progress, je neustále zlepšovanie kvality výrobkov a služieb v prospech všetkých zákazníkov, a tak prispievať svojou mierou k zlepšeniu kvality života celej spoločnosti.