EXTREMITER 2010

ExtremiterPrístroj na liečbu porúch prekrvenia končatín, ich nedostatočného metabolizmu a zhoršenej trofiky, použiteľný v širokom spektre indikácíí etiológie cievnej, diabetickej, neuropatickej, pri tepennej aj žilovej nedostatočnosti, po úrazoch, pri degeneratívnych ochoreniach končatín, pri zhoršenom krvnom obehu a pod.

Jedna z najúčinnejších a nejúčelnejších procedúr fyzikálnej liečby.

Prístroj pre vákuovo-kompresnú terapiu EXTREMITER
je možné účinne a výhodne využívať v rehabilitačných ústavoch, rehabilitačných centrách a v odbornej lekárskej a fyzioterapeutickej praxi, v nemocniciach (často pre niekoľko oddelení zároveň), pri lôžkovej aj ambulantnej starostlivosti, na klinikách, v kúpeľných a rehabilitačných ústavoch, v diabetologických, angiologických a flebologických ordináciách, na pracoviskách športovej medicíny a kozmetológie, pri rekondíciách i v mnohých ďalších oblastiach.

Fotografie

Extremiter

Extremiter

Extremiter

Extremiter

Aplikácie

Procedúry vákuovo-kompresnej terapie podávané prístrojom EXTREMITER sa najčastejšie aplikujú pri liečbe:

 • ischemických organických ochorení dolných končatín v rôznych fázach ich vývoja, najmä pri klaudikáciách, parestéziách a pod.: vákuovo-kompresná terapia zlepšuje objektívny i subjektívny stav pacienta, obnovuje zásobovanie krvou v končatinách, synergicky spolupôsobí s príslušnými liekmi, tiež pôsobí preventívne a zabraňuje rozvoj ochorenia, prispieva k liečebnej starostlivosti pred alebo po prípadných chirurgických zákrokoch,
 • funkčných porúch tepien v končatinách,
 • diabetických komplikácií cievneho a neurologického charakteru, vrátane veľmi dôležitej preventívnej starostlivosti o diabetikov, ako aj kuratívnej starostlivosti pri vzniku a vývoji komplikácií diabetu smeřujúcích k ischemickým, neuropatickým alebo kombinovaným ťažkostiam dolných končatín diabetikov, k vredom a rizikám amputácie,
 • prakticky všetkých poúrazových a pooperačných stavov na končetinách,
 • niektorých fáz degeneratívnych ochorení pohybového aparátu končatín (napr. artrózy), kde je potrebné zlepšiť metabolizmus a trofiku (výživu) príslušných tkanív pohybového aparátu,
 • lymfovenóznych insuficiencií, vrátane zhoršeného odtoku venóznej krvi a lymfy, otokov, niektorých varikóznych zmien a bércových vredov,
 • následkov polyradikuloneuritis a chabých paréz (periférneho) pôvodu,
 • komplikácií recidivujúceho vertebrogenného algického syndrómu LS oblasti s projekciami do končatiny,
 • celulitídy a nepatogénnych kozmetických edémov dolných končatín,
 • následkov nadmerného športového alebo pracovného zaťaženia končatín so súčasným cieľom dosiahnuť vyššiu výkonnosť (športovú, pracovnú),
 • následkov nedostatočného pohybu,
 • niektorých fáz degeneratívnych chorôb pohybového aparátu pri podpornej liečbe funkčných systémových obehových abnormalít v ranných štádiách ich rozvoja v rámci primárnej, resp. aj sekundárnej prevencie (napr. znížená obehová výkonnosť, zvýšený krvný tlak a tepová frekvencia, …)