Transportný inkubátor TI - 401

Transportný inkubátor TI-401Transportný inkubátor TI - 401 je pre svoje paremetre a jednoduchú obsluhu vhodný pre zariadenia, ktoré musia novorodencov prevážať na väčšie vzdialenosti. Prístroj udržuje stabilnú teplotu prostredia v priestore pre novorodenca a umožňuje dávkovanie kyslíka z fľaší, ktoré sú jeho súčasťou.

Prístroj je počas transportu napájaný zo svojho vnútorného zdroja. Pre prípad potreby dlhodobého pobytu v inkubátori má k dispozícii vstupy pre pripojenie ďalších vonkajších zdrojov energie - autobatéria alebo siete pre rozvod elektrickej energie. Po pripojení do siete sa vnútorné akumulátory automaticky dobíjajú.

Hlavné parametre inkubátora sa monoitorujú obvodom alarmov a odchýlky od nastavených hodnôt sa opticky aj akusticky signalizujú.

Podvozok je z duralových trubiek a dodáva sa v dovoch variantoch. Prvý typ podvozku je určený pre prepravu v sanitnom vozidle, druhý je vhodný pre prevoz v priestoroch zdravotníckeho zariadenia (bez možnosti výškového nastavenia).

Technické parametre

Napájacie napätie 230 V ± 10 %, ~ 50/60 Hz
Akumulátor 2 x 12 V / 28 Ah
Príkon
- sieť 380 VA
- vonkajšie napájanie 195 VA
Rozsah nastavení teploty 28,0 - 38,0 °C, plynule
Rozsah nastavenia koncentrácie O2 21 - 50 %
Max. úroveň hladiny vnútorného hluku 60 dB
Rozmery (V x D x Š) 640 x 890 x 540 mm
Hmotnosť 58 kg
Doba prevádzky na úplne nabité akumulátory minimálne 4 hodiny

Alarmy

  • porucha napájania
  • vysoká / nízka teplota vzduchu
  • porucha ventilátora
  • porucha sondy
  • prehriatie
  • odpojenie vyhrievania
  • pokles napájania