Stacionárny novorodenecký inkubátor SI - 600

Stacionárny inkubátor SI-600

Prednosti:
 • šírka steny 10 mm - jednoduchšie a rýchlejšie čistenie
 • dvierka je možné otvárať spredu aj zozadu
 • možnosť odklopiť horné veko pri čistení
 • možnosť odklopiť horné veko pri čistení
 • určenie priorít alarmu, analyzuje stupeň závažnosti zobrazovaných alarmov
 • ľahká manipulácia s pacientom (možnosť otočiť a vysunúť postielku)
 • teplotu tela je možné merať aj v režime "Vzduch"
 • vzduchová clona pri otvorených dvierkach

Technické parametre

Napájacie napätie 230 V ± 10 %, ~ 50/60
Príkon 260 l
- s pevnou výškou 350 VA
- s nastaviteľnou výškou 400 VA
Rozmery
- výška bez posuvnej nohy 1410 mm
- výška s posuvnou nohou 1310 - 1510 mm
- dlžka 950 mm
- šírka 560 mm
Maximálna koncentrácia CO2 v priesotre pre novorodenca 0,4 %

Alarmy

 • výpadok napájania inkubátora
 • chyba elektronického systému
 • porucha čidiel teplôt, O2, relat. vlhkosti
 • pokles alebo nárast teploty tela/vzduchu mimo nastavené parametre
 • nárast teploty na havarijnú hodnotu
 • porucha ventilátora
 • odpojenie vyhrievania
 • pokles alebo nárast koncentrácie O2 mimo nastavený limit
 • pokles alebo nárast RH mimo nastavený limit
 • porucha zvlhčovadla

Režim TEPLOTA

Režim podľa teploty vzduchu

20,0 °C - 37,0 °C, v krokoch po 0,1 °C
37,1 °C - 38,0 °C, v krokoch po 0,1 °C

Nastavenie teploty vzduchu nad 37,0 °C
Dolné a horné automatické nastavenie limitov alarmu

len na zvláštny zásah obsluhy po stlačení tlačidla >37 °C
±1 °C od požadovanej nastavenej teploty

Režim podľa teploty tela novorodenca

34,0 °C - 37,0 °C, v krokoch po 0,1 °C
37,1 °C - 38,0 °C, v krokoch po 0,1 °C

Nastavenie teploty tela nad 37 °C
Dolné a horné automatické nastavenie limitov alarmu

len na zvláštny zásah obsluhy po stlačení tlačidla >37 °C
±1 °C od požadovanej nastavenej teploty

Doba nutná na zahriatie inkubátora o 11 °C

30 minút

 

 

Režim O2

Nastavenie koncentrácie O2

21,5 % - 90 %, v krokoch po 0,1 %

Dosiahnuteľná koncentrácia O2 v inkubátori

88 %

Presnosť regulácie O2

±1,5 % od nastavenej hodnoty

Relatívna vlhkosť pri meraní O2

0 - 99 %

Režim RELATÍVNA VLHKOSŤ RH

Nastavenie koncentrácie RH

41 % - 90 %, v krokoch po 1 %

Dosiahnuteľná RH v inkubátori

90 %

Presnosť regulácie RH

± 5 % od nastavenej hodnoty

Zásobník vody

1,5 l sterilizovanej vody