Servoventilátor AURA

Servoventilátor AURANový servoventilátor Aura je určený pre dlhodobú ventiláciu malých detí od hmotnosti 2,5 kg až po dospelých pacientov. Svojimi ventilačnými parametrami od riadenej ventilácie, cez podpornú až k spontánnej ventilácii pľúc pacientov, u ktorých je potreba minimálnej minútovej ventilácie 0,1 l.min-1 a viac, sa radí ku svetovej špičke. Spôsobom monitorovania mechanických vlastností pľúc a režimom trojhladinovej ventilácie je vo svete absolútne ojedinelý, čím si Aura vytvára náskok pred konkurenčnými výrobkami.

Je absolútne prispôsobivý pacientovi a napr. pomocou tzv. inteligentného expíria dokáže reagovať aj na také extrémne situácie pri umelej pľúcnej ventilácii, ako je kašeľ pacienta.

Jeho otvorená architektúra umožňuje prísť na trh aj s prevedením Aura ProfiLungs, ktorá svojimi nadstavbovými ventilačnými a monitorovanými parametrami posúva Auru do najvyššej svetovej triedy. Automatickou optimalizáciou alebo trojhladinovou ventiláciou sa z nej stáva etalón, určujúci nové smery vo vývoji ventilačnej techniky. Plne potvrdzuje nadobudnutú pozíciu firmy Chirana vo svetovej špičke výrobcov ventilačnej techniky.

Režimy ventilácie

tlakovo riadené asistované PC
objemovo riadené asistované CMV
podporné PS/CPAP, APRV (BIPAP), 2-Level, 2-Level + PS, MLV
spontánne CPAP, CFS
Apnoe ventilácia automaticky zabudovaná v každom režime
rozšírené funkcie každého ventilačného režimu APMV, MLV, SIGH, Leakage

 

PS tlaková podpora
APRV (BIPAP) ventilácia uvoľnením tlaku v dýchacích cestách
2-Level ventilácia na dvoch tlakových hladinách
2-Level+PS ventilácia na dvoch tlakových hladinách s tlakovou podporou na nižšej hladine
MLV trojhladinová ventilácia
CPAP kontinuálny pretlak v dýchacích cestách
APMV servoriadenie minútovej ventilácie
SIGH - vzdych hlboký nádych