Intraorálny rentgen Intra OS 70

Intraorálny rentgen Intra OS 70je prístroj novej generácie, pri ktorom sa spájajú výhody vysokofrekvenčného a pulzného RTG.

Vyznačuje sa nasledujúcimi vlastnosťami:
  • odfiltrovanie mäkkého žiarenia - "GRID"
  • lepšia kvalita snímky - klasickej aj digitálnej
  • menšia poruchovosť - nižšie servisné a prevádzkové náklady
  • predĺžená životnosť RTG hlavy - znížený záhrev výbojky
  • vyrovnávač elektrického napätia - upravenie expozičného času
  • jednoduchá obsluha a ľahká manipulácia
  • snímkovanie na klasické RTG filmy alebo cez digitálne senzory

Dentálny rentgen IntraOS 70 sa dodáva v dvoch prevedeniach s týmito možnosťami inštalácie
  • mobilná - maximálny dosah ramena 1,1 m
  • nástenná - maximálny dosah 1,9 m

Technické parametre

Filtrácia 2,2 mm AL
Anódové napätie 70 kVp
Anodický prúd 7 mA
Ohnisko 0,8 mm
Automatický časový spínač od 60 ms do 3,2 sekundy
Hmotnosť 6,5 kg