Injekčné striakčky a ihly na jedno použitie

Hypodermic syringes and needlesMEDIPROGRESS zahájil na svojej webstránke prezentáciu nového artikla - injekčné striekačky aihly na jedno použitie. Aby sme mohli uspokjiť požiadavky našich náeočných odberateľov, obohatili sme široké portfólio našej ponuky zdravotníckej techniky aj o vysoko-kvaltné produkty na jedno použitie určené pre medicínske účely, Teraz je naša spoločnosť schopná dodať aj injekčné striekačky a ihly rôznych rozmerov ako aj inzulínové a tuberkulínové striekačky na jedno použitie.